Algemene Voorwaarden Tickets

 • Tickets of vouchers worden niet terugbetaald, noch omgewisseld.
 • De organisatie of ticketverdeler is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw ticket of voucher.
 • Koop uw ticket of voucher niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw ticket enkel online of via de officiële voorverkooppunten terug te vinden op onze website.
 • Indien u op voorhand geen campingticket zou hebben gekocht, kan u nog steeds aan de ingang van de camping betalen, mits het voorleggen van uw nog niet gevalideerd festivalticket of bandje.
 • Kopen van een e-ticket via onze erkende ticketverdeler impliceert de aanvaarding van de door hem gestelde voorwaarden. Deze zijn te raadplegen via volgende link: http://www.mijnevent.be/nl/default/pages/view/page-id/4
 • LET OP: e-tickets kunnen meerdere keren doorgestuurd of  afgedrukt worden. Eens gevalideerd aan de inkom vervallen alle duplicaten. Er is geen discussie mogelijk over reeds gevalideerde tickets.
 • Tickets of vouchers mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator.
 • Tickets of vouchers mogen niet worden doorverkocht zonder uitdrukkelijke toestemming van de officiële ticketverdeler of organisator. Tickets of vouchers die toch worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke toestemming, geven in geen geval recht op toegang tot de camping of het festivalterrein. De organisator behoudt zich tevens het recht om tickets te annuleren bij het vaststellen van onregelmatigheden.
 • Wijzigingen in de programmering geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een ticket of voucher.
 • Namaak van tickets of vouchers zullen gerechtelijk worden vervolgd.
 • De organisator of officiële ticketverdeler behoudt zich het recht om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
 • Identiteitscontrole aan de ingang is mogelijk.
 • De prijs is gelijk voor alle leeftijden.
 • Op het festivalterrein zijn verboden: zelf meegebrachte drank, flessen, glas, blikjes, camelbags, scherpe voorwerpen, alcohol, dieren, geluids-, film-, video- en fotoapparatuur, vuurtjes en elk ander voorwerp dat door de organisatie, veiligheid of stewards als gevaarlijk kan worden beschouwd.
 • Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast, bij weigering wordt de toegang verboden.
 • De tickets met afscheurstrook zijn niet geldig zonder deze afscheurstrook.
 • De artiesten en de organisatoren, hun agenten en bedienden, de campinguitbaters, De Lijn en andere festivalpartners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • De organisatie schenkt geen alcohol aan -16 jarigen, noch sterke drank (met inbegrip van zogenaamde alcoholpops) aan -18 jarigen.
 • Wie alcohol wil drinken, moet zijn leeftijd kunnen bewijzen. Breng een identiteitsbewijs mee.

Deezer

Rock Ternat 2013

Dit was Rock Ternat 2013...