Heeft Rock Ternat nog een plaats in festivalland?

Posted in Nieuws on

Vzw de Nieuwe Retro, de organisatie achter Rock Ternat, meldt dat de editie van Rock Ternat 2013 de laatste geweest is. Met deze laatste editie bereikte het festival slechts 9000 bezoekers, wat vergeleken met de topjaren, waarin 15 000 bezoekers de weg naar het festival vonden, een enorme terugval is.

Omdat de wil en goesting om een festival in Ternat te organiseren zowel bij het publiek als bij de organisatoren ook na de tegenvallende editie bleef bestaan, werd na afloop van de voorbije editie nog de campagne #ikwilnaarRT14 op verschillende sociale media-platformen gelanceerd. Ondanks heel wat fijne reacties kon dit het tij niet keren, want ook het financiële resultaat is tegenvallend, te zwaar tegenvallend om nog een nieuwe editie op poten te zetten. Het tekort voor de editie 2013 bedraagt zo’n 170 000 euro. Na aftrek van de eigen middelen van de vzw blijft er een tekort van 69 000 euro.

De algemene vergadering van vzw de Nieuwe Retro heeft dan ook de beslissing genomen om een gerechtelijke ontbinding aan te vragen. Op die manier kan de vzw streven naar een maximale uitbetaling van de schuldeisers. Daar werden de voorbije maanden overigens al inspanningen voor gedaan om zoveel mogelijk van de beschikbare gelden naar leveranciers te laten terugvloeien.

‘Het is met oprecht veel spijt in het hart,’ laat voorzitter Kim De Wever weten, ‘maar een dergelijke financiële tegenslag komen we niet meer te boven. Rock Ternat heeft altijd strak gebudgetteerd, zonder excessen hebben we telkens geprobeerd een kwaliteitsvol festival op poten te zetten. We zijn echter afhankelijk van heel wat factoren, zoals het aanbod van nationale en internationale groepen op de festivalmarkt, inkomsten van sponsors, van tickets, drankverkoop, het weer… Ook deze editie hebben we met volle overtuiging georganiseerd, maar de veranderende festivalmarkt heeft gemaakt dat een festival zoals Rock Ternat niet meer levensvatbaar is.’

De organisatie achter Rock Ternat bestaat volledig uit vrijwilligers. Een twintigtal mensen hielden zich een jaar lang bezig met de uitwerking van het festival en tijdens het weekend zelf kregen zij de steun van een 300-tal helpende handen. Het bestuur heeft bij de organisatie steeds een aantal prioriteiten naar voren geschoven:

  • een zo laag mogelijke ticketprijs voor een kwalitatief aanbod
  • een mix aan groepen met nationale en internationale uitstraling in verschillendegenres
  • een festival dat een hoge betrokkenheid genereert bij het hele verenigingsleven inTernat en omstreken

De bestuursleden moeten echter vaststellen dat er heel wat omgevingsfactoren zijn die het organiseren van het festival moeilijker maken:

  • toenemende reglementering waarin de focus van kwaliteit van het eindproduct naar administratie verschuift. Bv. stijgende veiligheidskosten, administratieve verplichtingen bij verschillende overheden, …
  • een stijgende logistieke kost: het festivalterrein van Rock Ternat werd elk jaar van op nul helemaal opgebouwd.
  • een beperkt aanbod van nationale en internationale groepen, met een stijgende kostprijs: muziekgroepen werden de afgelopen jaren aanzienlijk duurder en bovendien ben je als kleiner festival afhankelijk van het aanbod van slechts een aantal boekingskantoren.Na 21 edities zet de vzw dus een punt achter Rock Ternat.
    ‘We willen graag de talrijke vrijwilligers, sponsors en verschillende partners bedanken die ons jaren gesteund hebben en die er door hun inzet voor gezorgd hebben dat er 20 mooie edities van het festival konden plaatsvinden, zonder hen had Rock Ternat zelfs niet kunnen bestaan. Ook bedanken we graag ons publiek, het was erg fijn om al die jaren voor hen te kunnen organiseren. Wij hebben er als organisatieleden erg van genoten en kunnen op mooie herinneringen terugkijken!’ voegt Kim De Wever eraan toe.

    De afscheidnemende organisatie zal in de toekomst geen festival van de grootte van Rock Ternat meer organiseren. Echter is de zin om het Ternatse publiek te entertainen wel nog steeds aanwezig bij een aantal van de huidige organisatieleden. Zij onderzoeken dan ook of een kleinschaliger initiatief in de toekomst nog mogelijk is. Maar voor dat toekomstproject wordt er meteen naar 2015 gekeken.

Deezer

Rock Ternat 2013

Dit was Rock Ternat 2013...