Campingreglement

Rock Ternat is een feest, maar niet zonder regels. Deze zijn nodig om alles soepel te laten verlopen. Hou je er dus aan! Wanneer het campingreglement niet wordt nageleefd, kan de toegang tot de camping geweigerd worden. Bij overtreding van de wet wordt de politie verwittigd. Denk eraan dat de organisatie altijd het laatste woord heeft.

Toegang Camping Rock Ternat
Een campingticket is te koop aan de ingang van de camping mits voorleggen van een geldig toegangsticket voor Rock Ternat! Een campingticket reserveren in voorverkoop is ook mogelijk, via tickets. Elke kampeerder moet in het bezit zijn van een geldig campingticket. Wild kamperen is verboden.

Openingsuren Camping Rock Ternat
De deuren gaan open op vrijdag 05/10 om 16u. Zondag 07/10 om 14u dient iedereen het kampeerterrein te hebben verlaten. De camping is dag en nacht open.

Auto, mobilhome, caravan,…
Let op! Auto’s zijn niet toegelaten op de camping. Laat je mobilhome, caravan e.d. thuis. Er is geen camping voor mobilhomes voorzien.

Veiligheid
Wanneer je betrapt wordt op geweldpleging, diefstal of vandalisme wordt onmiddellijk de politie verwittigd en wordt je van het terrein gezet!

Diefstal
Op het hele campingterrein wordt toezicht gehouden, toch is het onmogelijk om op ieders spullen te letten. Laat zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis en laat zeker geen waardevolle spullen onbewaakt achter in je tent. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies / diefstal van persoonlijke voorwerpen.

Glas en wapens
Glas en wapens zijn taboe op het hele campingterrein. Blik en plastic flessen zijn toegestaan. Indien je het nodig vindt om allerhande voorwerpen (niet beperkt tot glas en wapens) in de lucht te katapulteren, word je onmiddellijk van het terrein gezet en wordt je de verdere toegang tot het festival ontzegd. De organisatie dient in desgevallend ook een klacht in bij de bevoegde instanties.

Vandalisme
Vandalisme is uit den boze. Graag respect voor andermans eigendom!

Het is verboden hekken, toiletten, tenten… te beklimmen. Graffiti is evenmin toegestaan.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging van persoonlijke voorwerpen. Bij beschadiging van de voorwerpen die zich reeds bevonden op het campeerterrein (waaronder maar niet beperkt tot de herashekken, toiletten, secretariaat…), zal de eventuele schade worden teruggevorderd van de vandaal.

Vuur
Uit brandpreventie is het ook verboden vuur te maken.

Dat betekent dus: geen vuur in openlucht (kampvuur), net als barbecues, fakkels, kaarsen, vuurwerk, evenals het in brand steken van je tent na afloop van het festival! Hou voor jouw eigen veiligheid de brandgangen en nooduitgangen vrij, zoniet wordt je tent verwijderd. Campinggas (blauwe busjes) zijn toegestaan tot maximum 1kg.

Honden en andere huisdieren
Dieren worden niet toegelaten op de camping. Loslopende honden worden gevangen, de eigenaar zal €125 moeten betalen om de hond terug te krijgen. Gebeurt dit niet dan zal de hond overgebracht worden naar een kennel. De kosten hiervan moeten eveneens door de eigenaar betaald worden.

Geluid
Geluidsoverlast is verboden. Generatoren, vuvuzela’s en muziekinstallaties zijn niet toegestaan. Denk aan je campinggenoten die tot rust willen komen na een zware festivaldag. Bij geluidsoverlast loop je eveneens het risico van het terrein te worden gezet.

Handel
Kampeerders mogen in geen geval handel drijven. Het is verboden voedsel, drank of wat dan ook te verkopen.

Afval
De afvalhoop van een groep kampeerders is enorm, maak dan ook gebruik van de voorziene container en de afvalzak die je zal krijgen. Neem je tent en andere kampeerspullen terug mee naar huis.

Faciliteiten
De camping is voorzien van toiletten, stromend water, Rode kruis – post en secretariaat.
Zaterdag en zondag wordt er een ontbijt geserveerd. Een ontbijt moet je op voorhand bestellen (aan de inkom).

Deezer

Rock Ternat 2013

Dit was Rock Ternat 2013...