HANDIGE INFORMATIE

Wie zit hierachter?

Eigenlijk is het een groep mensen die bestaat uit oud-leden van de VZW die Rock Ternat vroeger organiseerden. Sommigen van het eerste uur en anderen die er later bij kwamen. En daarbij kwamen dan nog een aantal nieuwe enthousiastelingen! Intussen tellen we al zo’n 40 vrijwilligers

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Bij enkele oud-organisatoren begon het weer te kriebelen in een jaar waarin zo weinig kon en mocht. Na een paar gesprekken bleek dit gevoel door veel meer mensen gedeeld en voor we het wisten zaten we met mekaar aan tafel – allez, via de webcam. 

Waarom was Rock Ternat eigenlijk gestopt?

Dat verhaal lichten we graag toe in alle open en eerlijkheid.

 In 2013 is de stekker er na 22 jaar inderdaad uitgetrokken. Het festival zoals het geworden was bleek niet langer financieel haalbaar en enkele tegenslagen zorgden dat de organisatie de handdoek in de ring moest werpen. Toch is het vuur nooit helemaal weggegaan. Niet bij de organisatie, niet bij het publiek

 Rock Ternat was in een slechte cashpositie geraakt en ging in vereffening, ter bescherming van de onbezoldigde vrijwilligers tegen de schuldeisers. De oorzaak van deze penibele situatie was tweeledig. Rock Ternat werd, net zoals vele andere kleine vzw’s, geviseerd door de fiscus die beweerde dat de vzw BTW-plichtig diende te zijn. De fiscus vorderde die BTW retroactief voor verschillende jaren. Als “goede huisvader” betaalde Rock Ternat deze vordering + de bijhorende boete om verdere schade te voorkomen en intresten te stuiten. Dit betekende dat de beperkte financiële buffer die gedurende jaren was aangelegd verdwenen was. Daarbij kwam dan nog eens een minder succesvolle editie in 2013.

 De combinatie van deze 2 tegenslagen zorgde ervoor dat niet meer alle leveranciers van de laatste editie volledig konden betaald worden.

 In de nasleep van de vereffening heeft Rock Ternat in de bijhorende BTW-rechtszaakover de volledige lijn gelijk gekregen van de rechter waardoor de geblokkeerde bedragen terug vrijgekomen zijn en alle leveranciers hun ingediende vorderingen, jammer genoeg jaren na datum, vrijwel volledig konden betaald worden.

 We waren hier als organisatie niet een klein beetje blij om: het festival was verloren, maar onze partners werden vergoed voor de diensten die ze geleverd hadden. Bovendien kan en zal onze rechtszaak dienen als precedent voor vele kleine verenigingen die in een gelijkaardige situatie terechtkomen.

Hoe gaan jullie om met Corona?

Wij zijn geen virologen, geen beleidsmakers. Ook wij kijken uit naar de beslissing van de overheid. Intussen proberen we ons ondertussen zo goed mogelijk voor te bereiden. Als blijkt dat de omstandigheden het niet toelaten om het festival te laten plaatsvinden, dan kiezen we voor een haalbaar alternatief. We zullen zo helder en transparant mogelijk communiceren telkens we hierover meer weten. Maar wij leven op hoop en zullen alles in het werk stellen om deze zomer een veilig en onvergetelijk festival te organiseren. We vragen jullie om stevig te duimen. Met liefst anderhalve meter tussen elke duim.